header

Szabályozások

Több nemzetközi szervezet foglalkozik azzal, hogy általános szabványokat állítsanak fel a mikotoxin határértékekre. Ez hihetetlenűl bonyolult feladat, mivel a szabványok felállításánál nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni. A tudományos tények mellett a kockázatfelmérés és analitikai pontosság, valamint gazdasági- és politikai tényezők is szerepet játszanak a döntéshozatalban, úgymint az egyes országok kereskedelmi érdekeltsége s a megfelelő élelmiszerellátottság fennálló kényszere. A folyamat tovább bonyolódik azzal, hogy a szabályozások egyetlen mikotoxin fertőzöttségre vonatkoznak, de a valóságban több mikotoxin együttesen eltérő, gyakran szigorúbb szabályozási szintet igényelnek.
A természetben előforduló különböző mikotoxin kombinációk toxikológiai hatásainak vizsgálata óriási és valószínűleg lehetetlen feladat, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy további, azonosítatlan mikotoxinok is jelen lehetnek. A mikotoxin kombinációk állatok egészségére kifejtett hatásában további szerepet játszik a táplálkozás, a menedzsment, a környezeti tényezők s a fajta egyaránt.

Ezen kihívások ellenére az Európai Unió legtöbb országa megegyezett abban, hogy a különböző takarmányok és takarmány összetevőkre vonatkozó főbb mikotoxin szinteket szabványelőírások formájában szabályozzák.

A legfőbb cél az, hogy az élelmiszerláncból eltávolítsuk a mikotoxinokat. Valójában, gyakorlati szempontból, ez lehetetlen. Ebben a kérdésben tűréshatárt az egyes toxinokon végzett tanulmányokra alapozva állították fel. A mikotoxinok egymásra gyakorolt hatása, s egyéb környezeti és táplálkozási tényezők területén végzett további kutatások azonban lehetővé tehetik ezen irányelvek validitását és módosítását.
Európa

EU
2006. augusztus 17-i Bizottsági ajánlás a deoxynivalenon, zearalenone, ochratoxin A, T-2, HT-2 és fumonizinok jelenléte az állati takarmányokban (2006/576/EC)

Az Európai Bizottság kihirdette ajánlásait a deoxynivalenol (DON), zearalenon (ZEA), ochratoxin A (OTA), T-2, HT-2 s fumonizinok állati takarmányokban való jelenlétével kapcsolatosan.

Az ajánlás legfőbb pontjai az alábbiak:

  • Növelni kell a DON, ZEA, OTA, fumonizin B1 & B2, T-2 sT-2 toxinok jelenlétének ellenőrzését az állati takarmányozásban és összetett takarmányokban használt gabonafélék és gabonakészítmények esetében
  • Biztosítsa a minták egyidejű vizsgálatát DON, ZEA, OTA, fumonizin B1 & B2, T-2 s HT-2 toxinok jelenlétére vonatkozóan, hogy az együttes előfordulás mértéke is érzékelhető legyen.
  • Különös figyelmet kell fordítani ezen mikotoxinoknak az élelmiszertermelés takarmányozásra szánt termékeiben és trstermékeiben való előfordulásra.
  • Biztosítja, hogy a vizsglati eredményeket egy egységes adatbázis összeállítása céljából rendszeresen a Bizottság részére bocsátják.
  • Biztosítja, hogy a takarmányipari vállalkozók a HACCP rendszerekben az irányértékeket alkalmazzák
  • Az érzékenyebb állatoknak szánt takarmányok esetében biztosítja, hogy a takarmánygyártók a gabonafélék és gabonakészítmények esetében alacsonyabb irányértékeket alkalmazzanak, az állatfaj érzékenységét figyelembe véve, valamint ezen állatfajoknak szánt összetett takarmányokra vonatkozóan megállapított irányértékek betartásának érdekében

 

 

Mikotoxin

Takarmányozásra szánt termékek

Irányérték mg/kg – ban (ppm), 12%-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

Deoxynivalenol

Takarmány-alapanyag (*)

 

 

Gabonafélék és gabonakészítmények (**) kivéve a kukorica melléktermékeket

8

 

Kukorica melléktermékek

12

 

Kiegészítő és teljes értékű takarmányok, kivéve:

5

 

Sertéseknek szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok

0.9

 

Borjaknak (<4 hónap), bárányoknak és gidáknak szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok

2

Zearalenon

Takarmány-alapanyag (*)

 

 

Gabonafélék és gabonakészítmények (**) kivéve a kukorica melléktermékeket

2

 

Kukorica melléktermékek

3

 

Kiegészítő és teljes értékű takarmányok, kivéve:

 

 

Malacoknak és kocasüldőknek (fiatal emsék) szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok

0.1

 

Tenyészkocáknak és hízósertéseknek szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok

0.25

 

Borjaknak, tejelő marháknak, juhoknak (beleértve a bárányokat) és kecskéknek (beleértve a gidákat) szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok

0.5

Ochratoxin A

Takarmány-alapanyag (*)

 

 

Gabonafélék és gabonakészítmények (**)

0.25

 

Kiegészítő és teljesértékű takarmányok:

5

 

Sertéseknek szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok

0.05

 

Baromfiknak szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok

0.1

Fumonizin B1 + B2

Takarmány-alapanyag (*)

 

 

Kukoricafélék és kukoricakészítmények (***)

60

 

Az alábbiaknak szánt kiegészítő és teljesértékű takarmányok:

 

 

Sertések, loval (lófélék), nyulak, kedvtelésből tartott állatok

5

 

Halak

10

 

Baromfik, borjak (<4 hónap), bárányok és gidák

20

 

Felnőtt kérődzők (>4 hónap) és vidra

50

 


(*) Azon gabonafélék és gabonakészítmények esetében, amelyekkel közvetlenűl etetik az állatokat, különösen ügyelni kell arra, hogy a napi adagban való alkalmazásuk ne vezessen ahhoz, hogy az állatok a mikotoxinok magasabb szintjének legyenek kitéve, mint abban az esetben, ha kizárólag teljes értékű takarmányt használnak a napi adagban.
(**) A"gabonafélék és gabonakészítmények" fogalom nemcsak a takarmány-alapanyagok forgalmáról és felhasználásáról szól 1996. április 29-I 96/25/EK tanácsi irányelv (HJ L 125, 1996.5.23., 35o.) mellékletének B. részében található, a főbb takarmány-alapanyagok nem kizárólagos listájának "Gabona magvak, azokból nyert termékek és melléktermékek" című 1 címsorban szereplő takarmányokat foglalja magában, hanem más, gabonafélékből nyert takarmányt is, különösen a gabonából nyert száraztakarmányt és szálastakarmányt.
(***) A "kukoricafélék és kukoricakészítmények" fogalom nemcsak a 96/25/EK irányelv mellékletének B. részében található, a főbb takarmány-alapanyagok nem kizárólagos listájának "Gabona magvak, azokból nyert termékek és melléktermékek" címu 1 címsorban szereplő kukoricafélékből nyert takarmányokat foglalja magában, hanem más, kukoricafélékből nyert takarmányt is, különösen a kukoricából nyert száraztakarmányt és szálastakarmányt.


Az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról

A takarmányozásra szánt termékek olyan nemkívánatos anyagokat tartalmazhatnak, amelyek veszélyeztethetik az állatok egészségét, vagy az állati termékekben való jelenlétük miatt veszélyeztethetik az emberi egészséget, ill. a környezetet.

Ezt az irányelvet minden állati takarmányozásra szánt termékekre vonatkozóan, a közösségbe történő belépéstől kell alkalmazni.

Aflatoxin B1

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12%-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

Teljes értékű marha-, juh és kecsketakarmányok, kivéve:

0.05

Tejelő tehenek

0.005

Borjú- és bárány

0.01


Anyarozs (Claviceps pupurea)

Takarmányozásra szánt termékek

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12%-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

Őröletlen gabonaféléket tartalmazó összes takarmány

1000


Productos destinados al alimento animal

Máximo contenido en  mg/kg (ppm) con relación a un alimento con un contenido de humedad de 12%

Todos los alimentos que contengan cereales sin moler

1000


Aflatoxinok

 

Legnagyobb aflatoxin tartalom μg/kg (ppb)

Termék

B1

B1, B2, G1, G2

Gabonafélék és közvetlen emberi fogyasztásra feldolgozott termékek vagy élelmiszeripari alapanyagok

2.0

4.0

Gabonafélék, kivéve kukoricát, amely válogatás vagy egyéb fizikai kezelésen esett át emberi fogyasztás vagy élelmiszeripari felhasználás előtt

2.0

4.0

Kukoricafélék, melyek válogatás vagy egyéb fizikai kezelésen esett át emberi fogyasztás vagy élelmiszeripari felhasználás előtt

5.0

10.0EU-n kívüli országok

Ország

Takarmányozásra szánt termékek

Mikotoxin (ok)

Határérték (ug/kg)

Szerbia & Montenegró

Sertés, baromfi takarmány (<50kg), borjak, fiatal pulykák, kacsák, tehenek

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

10

 

Marha, juh-, kecsketakarmány

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

50

 

Sertés, baromfi takarmány

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

20

 

Sertés takarmány (<50kg)

Ochratoxin A

100

 

Sertés takarmány

Ochratoxin A

200

 

Baromfi takarmány

Ochratoxin A

1.000

 

Tojótyúk takarmány

Ochratoxin A

250

 

Csirke-, sertés takarmány (<50kg) és borjak

Tricothecenek

300

 

Sertés, marha és baromfi takarmány

Tricothecenek

600

 

Sertés takarmány (<50Kg)

Zearalenon

500

 

Egyéb sertés takarmány

Zearalenon

1.000

 

Tehén, juh és kecske takarmány

Zearalenon

3.000

 

Marha takarmány

Zearalanon

5.000

 

Tojótyúk takarmány

Zearalenon

100.000

Svájc

Babaszumag, gyapotmag, földimogyorót, pálmamag, kopra, kukorica és ezek feldolgozásából származó termékek

Aflatoxin B1

200

 

Babaszumag, gyapotmag, földimogyorót, pálmamag, kopra, kukorica és ezek feldolgozásából szármató takarmány-alapanyagok

Aflatoxin B1

20

 

Egyéb takarmány-alapanyagok

Aflatoxin B1

50

 

Teljes értékű és kiegészítő marha-, juh- és kecske takarmányok kivéve a tejelő teheneket, borjakat és bárányokat

Aflatoxin B1

50

 

Kiegészítő sertéstakarmányok (kivéve a növendék állatoknak szánt takarmányokat)

Ochratoxin B1

30

 

Teljes értékű sertéstakarmányok (kivéve a növendék állatoknak szánt takarmányokat)

Ochratoxin B1

20

 

Kiegészítő takarmányok tejelő állatoknak: teheneknek, juhoknak és kecskéknek

Ochratoxin B1

5

 

Más teljes értékű és kiegészítő takarmányok

Aflatoxin B1

10

Törökország

Takarmány összetevők

Aflatoxin B1

50

 

Kérődzőknek szánt takarmánykeverék (kivéve növendék állatoknak szánt takarmány)

Aflatoxin B1

50

 

Baromfiknak szánt takarmánykeverék (kivéve növendék állatoknak szánt takarmány)

Aflatoxin B1

20

 

Más takarmánykeverék

Aflatoxin B1

10

Ukrajna

Nem termelő állatoknak szánt takarmány

Aflatoxin B1

10

 

Baromfiknak szánt takarmány

Aflatoxin B1

25

 

Tejelő teheneknek és 2 hónapnál fiatalabb süldőknek szánt takarmány

Aflatoxin B1

50

 

Marháknak, 4 hónapnál idősebb juhoknak, hús- és tenyészbikáknak szánt takarmány

Aflatoxin B1

100

 

Kocáknak (vemhes és szoptató), tenyészkanoknak és 2 hónapnál fiatalabb malacoknak szánt takarmányok

Zearalenon

40

 

Takarmányozásra szánt préselt szója

Zearalenon

1.000

 

50 kg alatti hízósüldőknek szánt takarmányok

Zearalenon

2.000

 

50 kg feletti hízósüldőknek szánt takarmányok

Zearalenon

3.000

 

Bármilyen állatnak szánt takarmány

DON

1.000

 

Tojótyúkoknak és brojlercsirkéknek szánt takarmányok

T-2 toxin

200

 

Marhák és idősebb hízómarháknak szánt takarmányok

T-2 toxin

250

 

 

Latin Amerika

Ország

Takarmányozásra szánt termékek

Mikotoxin(ok)

Határérték (ug/kg)

Salvador

Minden takarmány

Aflatoxin B1

10

 

Kiegészítő sertés/baromfi/tejelő tehén takarmány; egy komponensű takarmány;
ökör/ kecske/ juh takarmány

Aflatoxin B1

20

Suriname

Takarmányok

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

30

Uruguay

DON

Ochratoxin A

5.000

 

DON

Ochratoxin A

2.000

 

DON

Ochratoxin A

1.000

 

DON

Ochratoxin A

2.000

 

Állati takarmányok

Ergot alkaloidák

450

 

Sertés és nőstény nyúl takarmány

Ergot alkaloidák

Nem kimutatható

Barbados

Minden takarmány

Aflatoxin B1 B2G1G2

50

Brazíllia

Állati takarmányok és összetevőik: gyapotmag, földimogyoró, rizs, zab, szárnyas belsőség maradvány, babaszu, kakaó, cukornád (pépmaradvány), lenmag, dende, manióka, napraforgó, crisálidas, maláta, búza, szója, élesztő (cukornád melléktermék)

Aflatoxin B1 B2G1G2

50

Chile

Teljes értékű marha-, baromfi- és kecsketakarmány

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

30

 

Teljes értékű takarmány más állatoknak

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10

 

Minden takarmányhoz használt összetevő kivéve földimogyoró és származékai, gyapotmag és származékai, kukorica és származékai

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

50

 

Földimogyoró és származékai, gyapotmag és származékai, kukorica és származékai

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

200

Colombia

Kukorica és kukoricatermékek

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

20

 

Cirok

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

40

 

Nyúl/Pisztráng takarmányok

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10

 

Baromfi, kutya, macska, haltáp

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

20

 

Marha és sertéstakarmány

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

50

 

Cirok

Zearalenon

1.000

Costa Rica

Kukorica

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

50

Kuba

Minden takarmány és összetevő

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

5

 

Minden takarmány

DON

300

Mexikó

Gabonafélék marháknak és hízósertéseknek szánt takarmányba

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

200

 

Takarmányok tejelő teheneknek/baromfiknak

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

0

Venezuela

Takarmányok

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

20

 

 
Ázsia - Csendes óceán

Ország

Takarmányozásra szánt termékek

Mikotoxin(ok)

Határérték (ug/kg)

Tajvan

Kukorica (alapanyagok)

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

50

 

Minden takarmány alapanyag

Aflatoxin B1

20

Banglades

Kukorica és baromfiknak szánt takarmány

Aflatoxin B1 B2G1G2

 

 

Kukorica és baromfiknak szánt takarmány

Ochratoxin A

 

Kína

Teljes értékű takarmány

Aflatoxin B1
Ochratoxin
Fumonizin
T-2 toxin
Zearalenon
Vomitoxin

20
20
500
80
100
500

 

Kukorica, földimogyoró liszt, földimogyoró pogácsa, repcemag-liszt, gyapotmag-liszt

Aflatoxin B1

<=50

 

Szójabab liszt

Aflatoxin B1

<=30

 

Teljes értékű takarmány és koncentrátum malacoknak

Aflatoxin B1

<=10

 

Teljes értékű takarmány és koncentrátum kocáknak és süldőknek

Aflatoxin B1

<=20

 

Teljes értékű indító takarmány és koncentrátum fiatal brojlercsirkéknek

Aflatoxin B1

<=10

 

Teljes értékű nevelő- és hízótakarmány és koncentrátum, fiatal brojlercsirkéknek és tojótyúkoknak

Aflatoxin B1

<=20

 

Teljes értékű indító takarmány és koncentrátum fiatal húskacsáknak

Aflatoxin B1

<=10

 

Teljes értékű nevelő- és hízótakarmány és koncentrátum fiatal kacsáknak és tojókacsáknak

Aflatoxin B1

<=15

 

Teljes értékű takarmány és koncentrátum fürjeknek

Aflatoxin B1

<=20

 

Koncentrátum, tejelő teheneknek

Aflatoxin B1

<=10

 

Koncentrátum hízómarháknak

Aflatoxin B1

<=50

India

Földimogyoró liszt (export)

Aflatoxin B1

120

Japán

Teljes értékű takarmányok marhák (kivéve borjak és tejelő tehenek), sertések (kivéve malacok), csirkék (kivéve fiatal csirkék és brojlerek) és fürjeknek

Aflatoxin B1

20

 

Teljes értékű takarmányok borjak, tejelő tehenek, malacok, fiatal csirkék és brojlereknek

Aflatoxin B1

10

 

Teljes értékű takarmányok

Zearalenon
DON

1.000
1.000

 

Teljes értékű takarmányok 3 hónapnál idősebb teheneknek

DON

4.000

 

Teljes értékű takarmányok húsmarháknak (kivéve borjak), sertéseknek (kivéve malacok), baromfiknak (kivéve brojlerek)

Aflatoxin B1

20

 

Teljes értékű takarmányok borjak, tejelő tehenek, malacok, csirkék, és brojlerek részére

Aflatoxin B1

200

 

Takarmányok minden állatnak

Zearalenon

20

 

Takarmányok minden állatnak (kivéve 3 hónapnál fiatalabb borjak)

DON

200

 

Takarmányok 3 hónapnál fiatalabb borjak részére

DON

4.000

Korea

Teljes értékű takarmányok borjak, csirkék, malacok, brojlerek (korai fázisban) és tejelő tehenek

Aflatoxin B1 B2 G1 G2
Ochratoxin A

10
200

 

Egyéb teljes értékű takarmány (kivéve premixek)

Aflatoxin B1
Ochratoxin A

2
2.000

 

Takarmány alapanyagok: növényi fehérje, gabonák, gabonafélék melléktermékei

Aflatoxin B1

50

Nepál

Takarmányok

Aflatoxin B1

50

Fülöp-szigetek

Kevert takarmányok

Aflatoxin B1

20

 

Kopra és termékei

Aflatoxin B1

20

 

Kereskedelmi takarmányok

Aflatoxin

25

Indonézia

Kopra részek tehenek, sertések, kacsák és juhok részére

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

1.000

 

Földimogyoró, szezám és repce

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

200

 

Manióka baromfi esetén

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

200
Észak-Amerika

Ország

Takarmányozásra szánt termékek

Mikotoxin(ok)

Határérték (ug/kg)

USA

Kukorica és földimogyoró termékek húsmarhák befejező takarmány részeként (karámban)

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

300

 

Gyapotmag-liszt húsmarha, sertés és baromfi részére

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

300

 

Kukorica és földimogyoró termékek 100 fontnál nagyobb súlyú sertések befejező takarmány részeként

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

200

 

Kukorica és földimogyoró termékek húsmarhák, sertések vagy baromfik részére

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

100

 

Kukorica és földimogyoró termékek, és más takarmányok és takarmány alapanyagok kivéve a gyapotmag-lisztet éretlen állatok részére

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

20

 

Kukorica és kukorica termékek, gyapotmag-liszt és más takarmányok, takarmány alapanyagok tejtermelő állatoknak vagy azoknak, akik a fenti kategóriákba nem tartoznak bele, vagy a takarmány tervezett felhasználása ismeretlen

Aflatoxin B1, B2, G1, G2

20

 

Gabona és gabona melléktermékek kérődző és karámban tartott, 4 hónapnál idősebb marhák, valamint csirkék részére

DON

10.000

 

Gabona és gabona melléktermékek sertések részére

DON

5.000

 

Gabona és gabona melléktermékek minden egyéb állat részére

DON

5.000

 

Kukorica és kukorica melléktermékek szamaraknak és nyulaknak

Fumonizin B1, B2, B3

5.000

 

Kukorica és kukorica melléktermékek sertéseknek és harcsáknak

Fumonizin B1, B2, B3

20.000

 

Kukorica és kukorica melléktermékek kérődzőknek, brojlerek és nyérceknek (beleértve a tejelő teheneket és tojó tyúkokat)

Fumonizin B1, B2, B3

30.000

 

3 hónaposnál idősebb levágásra nevelt kérődzők és szőrme miatt tenyésztett nyérc esetén

Fumonizin B1, B2, B3

60.000

 

Levágásra nevelt baromfik

Fumonizin B1, B2, B3

100.000

 

Minden egyéb állatfaj esetén

Fumonizin B1, B2, B3

10.000

Kanada

Minden takarmány

Aflatoxin B1 B2G1G2

20

 

Sertés és baromfi takarmány esetén

Ochratoxin A
T-2 toxin

2.000
1.000

 

Marha és baromfi takarmány esetén

DON
HT-2 Toxin

5.000
100

 

Sertés. marha és tejelő tehén takarmány

DON

1.000

 

Süldő és koca takarmány

Zearalenone

3.000

 

Sertés takarmány

Diacetoxyscirpenol
Ergot alkaloidák

2.000
6.000

 

Baromfi takarmány

Diacetoxyscirpenol

1.000

 

Marha-, juh és lótakarmány

Ergot alkaloidák

3.000

 

Csirke takarmány

Ergot alkaloidák

9.000
Afrika és Közel Kelet

Ország

Takarmányozásra szánt termékek

Mikotoxin(ok)

Határérték (ug/kg)

Szenegál

Földimogyoró termékek (közvetlen takarmányozásra)

Aflatoxin B1

50

 

Földimogyoró termékek (Takarmány-alapanyag)

Aflatoxin B1

300

Szíriai Arab Köztársaság

Takarmányok

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

20

 

Marha takarmány

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10

Tanzánia

Takarmányok

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1, B2, G1, G2

5
10

Elefántcsontpart

Közvetlenül takarmányozásra használt termékek

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

100

 

Teljes értékű takarmányok

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10

 

Teljes értékű takarmányok sertések és baromfiknak kivéve fiatal állatok/kacsák

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

38

 

Teljesértékű takarmányok marha-, juh és kecskéknek

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

75

 

Teljes értékű takarmányok tejelő teheneknek

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

50

Egyiptom

Állati és csirke takarmány

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10
20

Irán

Gyapotmag-liszt

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

15
20

 

Halliszt, húsliszt, csontliszt, vérliszt, SCP, rizs- és búzakorpa juh-, kecske és marha takarmányba

Aflatoxin B1

10

 

Halliszt, húsliszt, csontliszt, vérliszt, SCP, rizs- és búzakorpa baromfi, borjú, bárány, tejelő juh-, kecske- és tehén takarmányba

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

5
20

 

Szójabab liszt, napraforgó liszt, szezámmag liszt, olivaliszt és más olajtermelőből származó liszt hízómarha, kecske és juhoknak

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10
20

 

Szójabab liszt, napraforgó liszt, szezámmag liszt, olivaliszt és más olajtermelőből származó liszt baromfi, borjú, bárány, tejelő juh-, kecske- és tehén takarmányba

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

5
20

 

Kukorica hízómarha, kecske és juh, baromfi, borjú, bárány, tejelő juh-, kecske- és tehén takarmányba

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

5
20

 

Vitaminos és ásványi premixek juhok-, kecskék és hízómarháknak

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10

 

Vitaminos és ásványi premixek borjú, bárány, tejelő juh-, kecske- és tehén takarmányba

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

5

 

Vitaminos és ásványi premixek baromfi takarmányba

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10

 

Teljes értékű takarmány juhok, kecske és hízó marha részére

Aflatoxin B1
DON
T-2 Toxin

50
5.000
100

 

Teljes értékű takarmány borjú, bárány, tejelő juh-, kecske- és tehén takarmányba

Aflatoxin B1
DON
T-2 Toxin

5
1.000
25

 

Teljes értékű takarmány tojótyúkok és szülőpár részére

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10
20

 

Teljes értékű takarmány brojlerek és jércéknek

Aflatoxin B1

10

 

Teljes értékű takarmány szülői és nagyszülői állománynak

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

5
20

Izrael

Minden gabona

Aflatoxin
Ochratoxin A
DON
Zearalenon
T-2 toxin
Diacetoxyscripenol

20
300
1000
Nincs megadva
100
200

Jordánia

Minden takarmány

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

15
30

Marokkó

Takarmány alapanyag (kivéve földimogyoró, kopra, gyapotmag, babaszu, kukorica és termékei)

Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 B2 G1 G2

50

 

földimogyoró, kopra, gyapotmag, babaszu, kukorica és termékei

Aflatoxin B1

20

 

Teljes értékű takarmány marha-, juh és kecske részére (kivéve tejelő állatok, borjak és bárányok)

Aflatoxin B1

50

 

Teljes értékű takarmány, tejelő állatoknak

Aflatoxin B1

5

 

Teljes értékű takarmány borjak és bárányoknak

Aflatoxin B1

10

 

Teljes értékű takarmány sertések és baromfiknak (kivéve fiatal állatok)

Aflatoxin B1

20

 

Más teljes értékű takarmányok

Aflatoxin B1

10

 

Kiegészítő takarmányok marha-, juh és kecske részére (kivéve tejelő állatok, borjak és bárányok)

Aflatoxin B1

50

 

Kiegészítő takarmányok sertések és baromfiknak (kivéve fiatal állatok)

Aflatoxin B1

30

 

Egyéb kiegészítő takarmányok főként tejelő állatoknak

Aflatoxin B1

10

Mozambik

Földimogyoró, kukorica, földimogyoróvaj

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10

 

Gabonák és takarmányok

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

10

 

Takarmányok

Aflatoxin B1

Ismeretlen

 

Kukorica

Ochratoxin A
Zearalenon

Ismeretlen
Ismeretlen

Nigéria

Takarmányadag

Aflatoxin B1

50

Omán

Teljesértékű takarmányok, baromfik részére

Aflatoxin B1

20

Zimbabwe

Takarmányoadag baromfik részére

Aflatoxin B1 G1

10

 

 

KnowMycotoxins.com 2008 - Disclaimer
web design .::. matrix internet
English | Русский | 中文 | Português | Español